GAMING PC

GAMING PC
Xem

Bộ máy Ryzen Threadripper 1950X / RAM 32GB / GTX 1080TI 11GB

65,900,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Intel Core i9-7920X / RAM DDR4 32GB / GTX 1080 8GB

60,500,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Ryzen 7 2700X / RAM 16GB / GTX 1070TI 8GB

41,100,000₫

Bộ máy Ryzen 7 2700X / RAM 16GB / GTX 1070TI 8GB

41,100,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Intel Core i7-5820K / 16GB RAM / GTX 980 4GB

26,150,000₫

Bộ máy Intel Core i7-5820K / 16GB RAM / GTX 980 4GB

26,150,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Ryzen 7 1700 / RAM 8GB / GTX 1060 3GB

24,150,000₫

Bộ máy Ryzen 7 1700 / RAM 8GB / GTX 1060 3GB

24,150,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Intel Core i5-8600K / 8GB RAM / GTX 1060 6G

23,300,000₫

Bộ máy Intel Core i5-8600K / 8GB RAM / GTX 1060 6G

23,300,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[Back To School] Bộ máy Ryzen 7 1700 / RAM 8GB / GTX 1060 3G

20,700,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Intel Core i5-8500 / 8GB RAM / GTX 1050TI 4GB

19,550,000₫

Bộ máy Intel Core i5-8500 / 8GB RAM / GTX 1050TI 4GB

19,550,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[Back To School] Bộ máy Ryzen 5 1600 / RAM 8GB / GTX 1050TI 4GB

15,500,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Intel Core i3-8100 / 8GB RAM / GTX 1050TI 4GB

13,850,000₫

Bộ máy Intel Core i3-8100 / 8GB RAM / GTX 1050TI 4GB

13,850,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Ryzen 5 2400G / RAM 8GB / APU Raedon Vega 11

10,750,000₫

Bộ máy Ryzen 5 2400G / RAM 8GB / APU Raedon Vega 11

10,750,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[Back to School] Bộ máy Ryzen 3 2200G / RAM 8GB / APU Raedon Vega 8

8,350,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium