GAMING PC

GAMING PC
Xem

Bộ máy Ryzen Threadripper 1950X / RAM 32GB / GTX 1080TI 11GB

62,700,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Intel Core i9-7920X / RAM DDR4 32GB / GTX 1080 8GB

60,500,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

MSI Trident A 9SD-257XVN

46,600,000₫

Bộ máy Ryzen 7 2700X / RAM 16GB / GTX 1070TI 8GB

35,850,000₫

Bộ máy Ryzen 7 2700X / RAM 16GB / GTX 1070TI 8GB

35,850,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

MSI Trident 3 9SI-412XVN

30,500,000₫

Bộ máy Intel Core i7-8700 / 16GB RAM / GTX 1060 6GB

28,750,000₫

Bộ máy Intel Core i7-8700 / 16GB RAM / GTX 1060 6GB

28,750,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Intel Core i5-8500 / 16GB RAM / GTX 1060 6G

27,500,000₫

Bộ máy Intel Core i5-8500 / 16GB RAM / GTX 1060 6G

27,500,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Intel Core i7-5820K / 16GB RAM

20,300,000₫

Bộ máy Intel Core i7-5820K / 16GB RAM

20,300,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Intel Core i3-8100 / RAM 8GB / GTX 1050 2GB

12,900,000₫

Bộ máy Intel Core i3-8100 / RAM 8GB / GTX 1050 2GB

12,900,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Bộ máy Ryzen 3 2200G / RAM 8GB / APU Raedon Vega 8

9,500,000₫

Bộ máy Ryzen 3 2200G / RAM 8GB / APU Raedon Vega 8

9,500,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium