GAMING PC

GAMING PC
Xem

[KLGR06] Ryzen Threadripper 1950X / RAM 32GB / GTX 1080TI 11GB

78,500,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLGR05] Ryzen 7 2700X / RAM 16GB / GTX 1070TI 8GB

41,000,000₫

[KLGR05] Ryzen 7 2700X / RAM 16GB / GTX 1070TI 8GB

41,000,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLGI02] Intel Core i7-5820K / 16GB RAM / GTX 1070TI 8GB

36,550,000₫

[KLGI02] Intel Core i7-5820K / 16GB RAM / GTX 1070TI 8GB

36,550,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLGR04] Ryzen 7 1700 / RAM 8GB / GTX 1060 3GB

24,150,000₫

[KLGR04] Ryzen 7 1700 / RAM 8GB / GTX 1060 3GB

24,150,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLGR03] Ryzen 5 1600 / RAM 8GB / GTX 1050TI 4GB

17,000,000₫

[KLGR03] Ryzen 5 1600 / RAM 8GB / GTX 1050TI 4GB

17,000,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLGI01] Intel Core i3-8100 / 8GB RAM / GTX 1050TI 4GB

15,500,000₫

[KLGI01] Intel Core i3-8100 / 8GB RAM / GTX 1050TI 4GB

15,500,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLGR02] Ryzen 5 2400G / RAM 8GB / APU Raedon Vega 11

11,500,000₫

[KLGR02] Ryzen 5 2400G / RAM 8GB / APU Raedon Vega 11

11,500,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLGR01] Ryzen 2 2200G / RAM 8GB / APU Raedon Vega 8

9,750,000₫

[KLGR01] Ryzen 2 2200G / RAM 8GB / APU Raedon Vega 8

9,750,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium