HDD - Ổ cứng cơ

HDD -  Ổ cứng cơ
Xem

HDD Seagate Baracuda 1TB 64MB 7200rpm

950,000₫

HDD Seagate Baracuda 1TB 64MB 7200rpm

950,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Baracuda 2TB 128MB 7200rpm

1,550,000₫

HDD Seagate Baracuda 2TB 128MB 7200rpm

1,550,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Baracuda 3TB 64MB 5400rpm

2,350,000₫

HDD Seagate Baracuda 3TB 64MB 5400rpm

2,350,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Baracuda 4TB 64MB 5400rpm

2,950,000₫

HDD Seagate Baracuda 4TB 64MB 5400rpm

2,950,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Skyhawk 1TB 64MB 5900rpm

1,280,000₫

HDD Seagate Skyhawk 1TB 64MB 5900rpm

1,280,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Skyhawk 2TB 64MB 5900rpm

1,790,000₫

HDD Seagate Skyhawk 2TB 64MB 5900rpm

1,790,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Skyhawk 3TB 64MB 5900rpm

2,620,000₫

HDD Seagate Skyhawk 3TB 64MB 5900rpm

2,620,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Skyhawk 4TB 64MB 5900rpm

3,590,000₫

HDD Seagate Skyhawk 4TB 64MB 5900rpm

3,590,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

- 23%

HDD Seagate Skyhawk 6TB 256MB 7200rpm

4,800,000₫
6,195,000₫

HDD Seagate Skyhawk 6TB 256MB 7200rpm

6,195,000₫ 4,800,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Western Digital Black 2TB 64MB 7200rpm

3,350,000₫

HDD Western Digital Black 2TB 64MB 7200rpm

3,350,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

- 17%

HDD Western Digital Blue 1TB 64MB 7200rpm

950,000₫
1,150,000₫

HDD Western Digital Blue 1TB 64MB 7200rpm

1,150,000₫ 950,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Western Digital Blue 2TB 64MB 5400rpm

1,450,000₫

Western Digital Blue 2TB 64MB 5400rpm

1,450,000₫

MỚI 100%

BẢO HÀNH 24 THÁNG

Western Digital Ultrastar DC HC310 6TB (Data Center Internal Hard Drive)

4,690,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Western Digital Ultrastar DC HC320 8TB (Data Center Internal Hard Drive)

5,900,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Western Digital Ultrastar DC HC510 10TB (Data Center Internal Hard Drive)

7,490,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Western Digital Ultrastar DC HC520 12TB (Data Center Internal Hard Drive)

8,490,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium