PC>HDD>WD

PC>HDD>WD
Xem

HDD Western Digital Black 2TB 64MB 7200rpm

3,350,000₫

HDD Western Digital Black 2TB 64MB 7200rpm

3,350,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

- 9%

HDD Western Digital Blue 1TB 64MB 7200rpm

1,050,000₫
1,150,000₫

HDD Western Digital Blue 1TB 64MB 7200rpm

1,150,000₫ 1,050,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Western Digital Gold 4TB 128MB cache 7200rpm

3,850,000₫

HDD Western Digital Gold 4TB 128MB cache 7200rpm

3,850,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Western Digital Ultrastar DC HC310 6TB (Data Center Internal Hard Drive)

5,690,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Western Digital Ultrastar DC HC320 8TB (Data Center Internal Hard Drive)

6,800,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Western Digital Ultrastar DC HC510 10TB (Data Center Internal Hard Drive)

8,900,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Western Digital Ultrastar DC HC520 12TB (Data Center Internal Hard Drive)

10,990,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium