PC>PSU

PC>PSU
Xem

Nguồn ACbel iPOWER 90M 700W / 80+ Gold / Semi Modular

2,200,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Andyson M5+ series 650W / 80+ Bronze / Modular

1,200,000₫

Nguồn Andyson M5+ series 650W / 80+ Bronze / Modular

1,200,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Andyson PX Series 1200W / 80+ Platinum / Fully-Modular

4,400,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Andyson Venus 600W / 80+ Standard / Modular

790,000₫

Nguồn Andyson Venus 600W / 80+ Standard / Modular

790,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn CoolerMaster MWE 500 / 80+ Standard / Modular

1,090,000₫

Nguồn CoolerMaster MWE 500 / 80+ Standard / Modular

1,090,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn CoolerMaster MWE 750W / 80+ Gold / Fully Modular

2,550,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Corsair CX750M / 80+ Bronze / Semi Modular

2,250,000₫

Nguồn Corsair CX750M / 80+ Bronze / Semi Modular

2,250,000₫
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Chính hãng
  • Khuyến mãi:
  •  

Nguồn Corsair HX1200 / 80+ Platinum / Fully Modular

6,300,000₫

Nguồn Corsair HX1200 / 80+ Platinum / Fully Modular

6,300,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Corsair RM1000i / 80+ Gold / Fully Modular

4,990,000₫

Nguồn Corsair RM1000i / 80+ Gold / Fully Modular

4,990,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Corsair RM850X / 80+ Gold / Fully Modular

3,990,000₫

Nguồn Corsair RM850X / 80+ Gold / Fully Modular

3,990,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn EVGA SuperNOVA 750W G2 / 80+ Gold / Fully Modular

2,800,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn EVGA SuperNOVA 850W G2 / 80+ Gold / Fully Modular

3,500,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Gigabyte G750H 750W / 80+ Gold / Fully Modular

2,650,000₫

Nguồn Gigabyte G750H 750W / 80+ Gold / Fully Modular

2,650,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Goldenfield Twinkle G6 700 / 80+ Standard / Fully Modular

850,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn SUPER FLOWER Leadex II 750W / 80+ Gold / Fully Modular

3,490,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Xigmatek Centauro S C550 / 80+ Bronze / Modular

990,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Xigmatek Centauro S C650 / 80+ Bronze / Modular

1,199,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Xigmatek Cerberus S450 / 80+ Bronze / Modular

950,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Xigmatek Cerberus S550 / 80+ Bronze / Modular

1,250,000₫

Nguồn Xigmatek Cerberus S550 / 80+ Bronze / Modular

1,250,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Nguồn Xigmatek Cerberus S650 / 80+ Bronze / Modular

1,450,000₫

Nguồn Xigmatek Cerberus S650 / 80+ Bronze / Modular

1,450,000₫

Tình trạng: Chính hãng Fullbox - mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium