PC>RAM>Team Group

PC>RAM>Team Group
Xem

RAM DDR4 Team Delta RGB 16GB (2x8G) Bus 3000

2,650,000₫

RAM DDR4 Team Delta RGB 16GB (2x8G) Bus 3000

2,650,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

RAM DDR4 Team Delta RGB 32GB (2x16G) Bus 3000 (BLACK)

4,550,000₫

RAM DDR4 Team Delta RGB 32GB (2x16G) Bus 3000 (BLACK)

4,550,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

RAM DDR4 Team Night Hawk RGB 16GB (2x8G) Bus 3000 (White)

4,600,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium