PC>RAM>Team Group

PC>RAM>Team Group
Xem

RAM DDR4 Team Delta RGB 16GB (2x8G) Bus 2666

4,750,000₫

RAM DDR4 Team Delta RGB 16GB (2x8G) Bus 2666

4,750,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

RAM DDR4 Team Delta RGB 16GB (2x8G) Bus 3000

4,850,000₫

RAM DDR4 Team Delta RGB 16GB (2x8G) Bus 3000

4,850,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

RAM DDR4 Team Elite Plus 4GB (1x4G) Bus 2133

900,000₫

RAM DDR4 Team Elite Plus 4GB (1x4G) Bus 2133

900,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 99%

Bảo hành: 12 tháng

Kho hàng: Còn hàng

RAM DDR4 Team Night Hawk RGB 16GB (2x8G) Bus 3000 (Black)

4,990,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

RAM DDR4 Team Night Hawk RGB 16GB (2x8G) Bus 3000 (White)

4,990,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

RAM DDR4 Team Xcalibur RGB 16GB (2x8G) Bus 3600 (Special Edition)

5,850,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium