Seagate

Seagate
Xem

SSD SATA 3 IRONWOLF 110 1920G (NAS SYSTEM)

12,900,000₫

SSD SATA 3 IRONWOLF 110 1920G (NAS SYSTEM)

12,900,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 60 tháng

SSD SATA 3 IRONWOLF 110 960G (NAS SYSTEM)

7,150,000₫

SSD SATA 3 IRONWOLF 110 960G (NAS SYSTEM)

7,150,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 60 tháng

SSD SATA 3 IRONWOLF 110 480G (NAS SYSTEM)

3,900,000₫

SSD SATA 3 IRONWOLF 110 480G (NAS SYSTEM)

3,900,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 60 tháng

SSD SATA 3 IRONWOLF 110 240G (NAS SYSTEM)

2,720,000₫

SSD SATA 3 IRONWOLF 110 240G (NAS SYSTEM)

2,720,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 60 tháng

SSD M2-PCIE NVME Gen4 Seagate Firecuda 520 1TB (Read/Write: 5000/4400 MB/s)

7,550,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 60 tháng

SSD M2-PCIE NVME Gen4 Seagate Firecuda 520 500G (Read/Write: 5000/2500 MB/s)

3,890,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 60 tháng

- 23%

HDD Seagate Skyhawk 6TB 256MB 7200rpm

4,800,000₫
6,195,000₫

HDD Seagate Skyhawk 6TB 256MB 7200rpm

6,195,000₫ 4,800,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Skyhawk 4TB 64MB 5900rpm

3,590,000₫

HDD Seagate Skyhawk 4TB 64MB 5900rpm

3,590,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Skyhawk 3TB 64MB 5900rpm

2,620,000₫

HDD Seagate Skyhawk 3TB 64MB 5900rpm

2,620,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Skyhawk 2TB 64MB 5900rpm

1,790,000₫

HDD Seagate Skyhawk 2TB 64MB 5900rpm

1,790,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Skyhawk 1TB 64MB 5900rpm

1,280,000₫

HDD Seagate Skyhawk 1TB 64MB 5900rpm

1,280,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Baracuda 4TB 64MB 5400rpm

2,950,000₫

HDD Seagate Baracuda 4TB 64MB 5400rpm

2,950,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Baracuda 3TB 64MB 5400rpm

2,350,000₫

HDD Seagate Baracuda 3TB 64MB 5400rpm

2,350,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Baracuda 2TB 128MB 7200rpm

1,550,000₫

HDD Seagate Baracuda 2TB 128MB 7200rpm

1,550,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

HDD Seagate Baracuda 1TB 64MB 7200rpm

950,000₫

HDD Seagate Baracuda 1TB 64MB 7200rpm

950,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Kho hàng: Còn hàng

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium