Workstation

Workstation
Xem

NVIDIA Quadro Pascal P5000 16GB

49,900,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P5000 16GB

49,900,000₫

Xuất xứ: Hàng Chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Intel Xeon E5 2686 v4 / 2.7GHz turbo 3.00GHz / 18 Cores 36 Threads

34,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2696 v3 / 2.30GHz turbo 3.60GHz / 18 Cores 36 Threads (chính là 2699v3)

32,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon Gold 5117 / 2.0GHz turbo 2.80GHz / 14 Cores 28 Threads

26,900,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 12 tháng

Kho hàng: Còn hàng

NVIDIA Quadro M5000 8GB

26,000,000₫

NVIDIA Quadro M5000 8GB

26,000,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 500K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro K6000 12GB

23,900,000₫

NVIDIA Quadro K6000 12GB

23,900,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 800K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA K6000/SSD Samsung...)

ASUS C621E SAGE WS - workstation mainboard lga 3647

21,900,000₫

ASUS C621E SAGE WS - workstation mainboard lga 3647

21,900,000₫
 • Xuất sứ: Hàng chính hãng
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Tình trạng: Mới 100% Fullbox 

NVIDIA Quadro Pascal P4000 8GB

18,900,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P4000 8GB

18,900,000₫

Xuất xứ: Hàng Chính hãng mới 100% - Full Box

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mãi giảm giá thêm 500K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA P4000/SSD Samsung...)

Intel Xeon E5 2680 v3 / 2.5GHz turbo 3.3GHz / 12 Cores 24 Threads

17,800,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

NVIDIA Quadro K5200 8GB

15,000,000₫

NVIDIA Quadro K5200 8GB

15,000,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 01 tháng (nâng bảo hành vui lòng liên hệ)

Intel Xeon E5 2678 v3 / 2.5GHz turbo 3.10GHz / 12 Cores 24 Threads

14,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

NVIDIA Quadro M4000 8GB

11,900,000₫

NVIDIA Quadro M4000 8GB

11,900,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

ASUS Z10PE-D8WS - Dual Xeon Workstation Mainboard 2011v3v4

11,200,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Supermicro X10DAi - Dual Xeon Workstation Mainboard 2011v3/v4

10,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

NVIDIA Quadro Pascal P2000 5GB

10,390,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P2000 5GB

10,390,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng fullbox 100%

Bảo hành: 36 tháng

Supermicro X9DAi - Dual Xeon Workstation socket 2011v1/v2

9,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

Intel Xeon E5 2697 v2 / 2.7GHz turbo 3.5GHz / 12 Cores 24 Threads

8,650,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2620 v4 / 2.1GHz turbo 3.00GHz / 8 Cores 16 Threads

8,600,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Asus Z10PA-D8C - Workstation Dual Xeon 2011 v3/v4

8,300,000₫

Asus Z10PA-D8C - Workstation Dual Xeon 2011 v3/v4

8,300,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 36 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

ASRock Rack EP2C602 - Dual Xeon Workstation Mainboard 2011v1v2

8,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Mới 100%
 • Bảo hành : 36 tháng
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

Intel DBS2600CW2R - Workstation Dual Xeon 2011 v3/v4

7,990,000₫

Intel DBS2600CW2R - Workstation Dual Xeon 2011 v3/v4

7,990,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Mới 100%
 • Bảo hành : 36 tháng
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

Intel Xeon E-2136 / 3.30GHz turbo 4.50GHz / 6 Cores 12 Threads

7,790,000₫

Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Kho hàng: Còn hàng

IBM Lenovo Thinkstation D30 - Workstation Dual Xeon 2011 v1/v2

7,700,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

Intel Xeon E5 2690 v2 / 3.00GHz turbo 3.60GHz / 10 Cores 20 Threads

7,200,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Asus Z9PA-D8C - Workstation Dual Xeon 2011 v1/v2

7,000,000₫

Asus Z9PA-D8C - Workstation Dual Xeon 2011 v1/v2

7,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg
 

NVIDIA Quadro M2000 4GB

6,800,000₫

NVIDIA Quadro M2000 4GB

6,800,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium