Workstation

Workstation
Xem

Intel Xeon E5-2686 v4 / 2.7GHz turbo 3.00GHz / 18 Cores 36 Threads

32,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5-2696 v3 / 2.30GHz turbo 3.60GHz / 18 Cores 36 Threads (chính là 2699v3)

30,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

NVIDIA Quadro K5200 8GB

18,000,000₫

NVIDIA Quadro K5200 8GB

18,000,000₫

Xuất sứ: Hàng xách tay mới 99%

Bảo hành: 03 tháng (nâng bảo hành vui lòng liên hệ)

Intel Xeon E5-2678 v3 / 2.5GHz turbo 3.10GHz / 12 Cores 24 Threads

16,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

ASUS Z10PE-D8WS - Dual Xeon Workstation Mainboard 2011v3v4

13,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

NVIDIA Quadro Pascal P2000 5GB

10,900,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P2000 5GB

10,900,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng fullbox 100%

Bảo hành: 36 tháng

Supermicro X10DAi - Dual Xeon Workstation Mainboard 2011v3/v4

10,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Supermicro X9DAi - Dual Xeon Workstation socket 2011v1/v2

9,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

IBM Lenovo Thinkstation D30 - Workstation Dual Xeon 2011 v1/v2

9,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

Intel Xeon E5-2620 v4 / 2.1GHz turbo 3.00GHz / 8 Cores 16 Threads

8,600,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5-2690 v2 / 3.00GHz turbo 3.80GHz / 10 Cores 20 Threads

8,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

IBM Lenovo Thinkstation C30 - Workstation Dual Xeon 2011 v1/v2

8,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

NVIDIA Quadro K4200 4GB

8,500,000₫

NVIDIA Quadro K4200 4GB

8,500,000₫

Xuất sứ: Hàng xách tay mới 99%

Bảo hành: 03 tháng (nâng bảo hành vui lòng liên hệ)

Asus Z10PA-D8C - Workstation Dual Xeon 2011 v3/v4

8,300,000₫

Asus Z10PA-D8C - Workstation Dual Xeon 2011 v3/v4

8,300,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

ASRock Rack EP2C602 - Dual Xeon Workstation Mainboard 2011v1v2

8,200,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Mới 100%
 • Bảo hành : 36 tháng
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

Intel DBS2600CW2R - Workstation Dual Xeon 2011 v3/v4

8,200,000₫

Intel DBS2600CW2R - Workstation Dual Xeon 2011 v3/v4

8,200,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Mới 100%
 • Bảo hành : 36 tháng
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

NVIDIA Quadro K5000 4GB

7,500,000₫

NVIDIA Quadro K5000 4GB

7,500,000₫

Xuất sứ: Hàng xách tay mới 99%

Bảo hành: 03 tháng (nâng bảo hành vui lòng liên hệ)

Asus Z9PA-D8C - Workstation Dual Xeon 2011 v1/v2

7,000,000₫

Asus Z9PA-D8C - Workstation Dual Xeon 2011 v1/v2

7,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg
 

Intel Xeon E5-2680 v2 / 2.8GHz turbo 3.50GHz / 10 Cores 20 Threads

6,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5-2670 v2 / 2.5GHz turbo 3.30GHz @ 10 Cores 20 Threads

5,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

NVIDIA Quadro K4000 3GB

4,850,000₫

NVIDIA Quadro K4000 3GB

4,850,000₫

Xuất sứ: Hàng xách tay mới 99%

Bảo hành: 03 tháng (nâng bảo hành vui lòng liên hệ)

Intel Xeon E5-2690 / 2.9GHz turbo 3.80GHz / 8 Cores 16 Threads

4,550,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5-2651 v2 / 1.80GHz / 12 Cores 24 Threads

4,490,000₫

Intel Xeon E5-2651 v2 / 1.80GHz / 12 Cores 24 Threads

4,490,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5-2660 v2 / 2.2GHz turbo 3.00GHz / 10 Cores 20 Threads

4,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium