Workstation>CPU>2011V1V2

Workstation>CPU>2011V1V2
Xem

Intel Xeon E5 2651 v2 / 1.80GHz / 12 Cores 24 Threads

3,900,000₫

Intel Xeon E5 2651 v2 / 1.80GHz / 12 Cores 24 Threads

3,900,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2660 v2 / 2.2GHz turbo 3.00GHz / 10 Cores 20 Threads

4,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2670 / 2.6GHz turbo 3.30GHz / 8 Cores 16 Threads

2,900,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2670 v2 / 2.5GHz turbo 3.30GHz / 10 Cores 20 Threads

4,300,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg
- 21%

Intel Xeon E5 2680 / 2.7GHz turbo 3.50GHz / 8 Cores 16 Threads

2,990,000₫
3,800,000₫

Intel Xeon E5 2680 / 2.7GHz turbo 3.50GHz / 8 Cores 16 Threads

3,800,000₫ 2,990,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2680 v2 / 2.8GHz turbo 3.50GHz / 10 Cores 20 Threads

5,400,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2690 / 2.9GHz turbo 3.80GHz / 8 Cores 16 Threads

3,490,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2690 v2 / 3.00GHz turbo 3.60GHz / 10 Cores 20 Threads

7,200,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2695 v2 / 2.40GHz turbo 3.20GHz / 12 Cores 24 Threads

4,800,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2697 v2 / 2.7GHz turbo 3.5GHz / 12 Cores 24 Threads

8,650,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5-1607 v2 / 3.00GHz / 4 Cores 4 Threads

1,500,000₫

Intel Xeon E5-1607 v2 / 3.00GHz / 4 Cores 4 Threads

1,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium