Workstation>CPU>2011V3V4

Workstation>CPU>2011V3V4
Xem

Intel Xeon E5 2696 v4 / 2.20GHz turbo 3.60GHz / 22 Cores 44 Threads

36,900,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 99%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2673 v4 / 2.3GHz turbo 3.5GHz / 20 Cores 40 Threads

20,990,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 95-99%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2696 v3 / 2.30GHz turbo 3.60GHz / 18 Cores 36 Threads

14,990,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 95-99%
 • Bảo hành : 6 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg
 •  

Intel Xeon E5 2697 v3 / 2.6GHz turbo 3.60GHz / 14 Cores 28 Threads

12,900,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 99%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2686 v4 2.3GHz turbo 3.00GHz / 18 Cores 36 Threads /45Mb - Dual Xeon Workstation Xeon E5-2686 V4 = 72 core

29,600,000₫ 12,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 95-99%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • GIÁ TRÊN CHỈ ÁP DỤNG KHI MUA KÈM MAIN SUPERMICRO X10DAL-I.
 • GIÁ BÁN LẺ: 15.700.000 Đ
- 14%

Intel Xeon E5 2683 V4 / 2.1 GHz turbo 3.0 GHz / 40Mb / 16Cores 32Threads

12,400,000₫
14,500,000₫

Intel Xeon E5 2683 V4 / 2.1 GHz turbo 3.0 GHz / 40Mb / 16Cores 32Threads

14,500,000₫ 12,400,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New pull/Like new -99%
 • Bảo hành : 12 tháng.

Intel Xeon E5 2687W v3 / 3.10GHz turbo 3.50GHz / 10 Cores 20 Threads

8,990,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 95-99%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2620 v4 / 2.1GHz turbo 3.00GHz / 8 Cores 16 Threads

8,600,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : New 100%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2673 v3 / 2.4GHz turbo 3.20GHz / 12 Cores 24 Threads

0₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 95-99%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg
- 38%

Intel Xeon E5 2680 v3 / 2.5GHz turbo 3.3GHz / 12 Cores 24 Threads

4,000,000₫
6,500,000₫

Intel Xeon E5 2680 v3 / 2.5GHz turbo 3.3GHz / 12 Cores 24 Threads

6,500,000₫ 4,000,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 95-99%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg
- 33%

Intel Xeon E5 2678 v3 / 2.5GHz turbo 3.10GHz / 12 Cores 24 Threads

3,690,000₫
5,500,000₫

Intel Xeon E5 2678 v3 / 2.5GHz turbo 3.10GHz / 12 Cores 24 Threads

5,500,000₫ 3,690,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 95-99%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg
 •  

Intel Xeon E5 2667 v3 / 3.0GHz turbo 3.60GHz / 8 Cores 16 Threads

3,500,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 95-99%
 • Bảo hành : 6 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg
- 49%

Intel Xeon E5 2618L v4 / 2.2GHz turbo 3.2GHz / 10 Cores 20 Threads

2,300,000₫
4,500,000₫

Intel Xeon E5 2618L v4 / 2.2GHz turbo 3.2GHz / 10 Cores 20 Threads

4,500,000₫ 2,300,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : 95-99%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Intel Xeon E5 2683 v3 / 2.00GHz turbo 3.00GHz / 14 Cores 28 Threads

0₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like new 99%
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium