WORKSTATION PC

WORKSTATION PC
Xem

[KLWSDXV3-02] Dual Xeon 2696 V3 / RAM ECC REG 16GB / GTX 1070TI 8GB

105,550,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLWSDXV3-01] Dual Xeon 2678 V3 / RAM ECC REG 32GB / GTX 980 4GB

69,500,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLWSDX02] Dual Xeon 2690 V2 / RAM ECC REG 16GB / Quadro K5200 8GB

49,990,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLWSDX01] Dual Xeon 2680 V2 / RAM ECC REG 16GB / Quadro K4000 3G

34,150,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLWSDX03] Dual Xeon 2651 V2 / RAM ECC REG 16GB / Quadro K4000 3G

32,450,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLWSDX04] Dual Xeon 2670 / RAM ECC REG 16GB / Quadro K4000 3G

25,900,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Single Xeon E5-2680v2 - CẤU HÌNH GIÁ RẺ CHO SINH VIÊN/HỌC SINH

17,850,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLWSDX002] Dual Xeon X5675 / RAM ECC REG 16GB / Quadro Fermi 2000 1GB

11,450,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

[KLWSDX001] Dual Xeon X5650 / RAM ECC REG 16GB / Quadro Fermi 2000 1GB

11,100,000₫

-Hàng Mới 100%

-Giá cả cạnh tranh

-Hỗ trợ lắp đặt, cài đặt Windows

-Bảo hành tại cửa hàng

-Giá trên chưa bao gồm VAT

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium