Workstation>RAM>DDR4 ECC REG

Workstation>RAM>DDR4 ECC REG
Xem

RAM MICRON 8GB DDR4-2133 ECC REG

1,100,000₫

RAM MICRON 8GB DDR4-2133 ECC REG

1,100,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

RAM HYNIX 8GB DDR4-2133 ECC REG

1,100,000₫

RAM HYNIX 8GB DDR4-2133 ECC REG

1,100,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR3 ECC Reg

RAM SAMSUNG 8GB DDR4-2133 ECC REG

1,100,000₫

RAM SAMSUNG 8GB DDR4-2133 ECC REG

1,100,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

RAM MICRON 16GB DDR4-2133 ECC REG

1,950,000₫

RAM MICRON 16GB DDR4-2133 ECC REG

1,950,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

RAM HYNIX 16GB DDR4-2133 ECC REG

1,950,000₫

RAM HYNIX 16GB DDR4-2133 ECC REG

1,950,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

RAM SAMSUNG 16GB DDR4-2133 ECC REG

1,950,000₫

RAM SAMSUNG 16GB DDR4-2133 ECC REG

1,950,000₫
 • Xuất sứ : Chính hãng 
 • Tình trạng : Like New 
 • Bảo hành : 12 tháng.
 • Khuyến mãi: giảm giá 200K khi mua combo Mainboard + CPU + RAM DDR4 ECC Reg

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium