Workstation>VGA

Workstation>VGA
Xem

NVIDIA Quadro Fermi 2000 1GB

900,000₫

NVIDIA Quadro Fermi 2000 1GB

900,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro K2000 2GB

2,700,000₫

NVIDIA Quadro K2000 2GB

2,700,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro K4000 3GB

4,450,000₫

NVIDIA Quadro K4000 3GB

4,450,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA K4000/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro 6000 6GB

4,800,000₫

NVIDIA Quadro 6000 6GB

4,800,000₫

Xuất sứ: Hàng likenew 99% / tháo máy workstation

Bảo hành: BAO TEST 01 TUẦN

NVIDIA Quadro K2200 4GB

4,800,000₫

NVIDIA Quadro K2200 4GB

4,800,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA K4000/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro K5000 4GB

6,500,000₫

NVIDIA Quadro K5000 4GB

6,500,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 400K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA K5000/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro K4200 4GB

6,690,000₫

NVIDIA Quadro K4200 4GB

6,690,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 400K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA K4200/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro M2000 4GB

6,800,000₫

NVIDIA Quadro M2000 4GB

6,800,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro Pascal P2000 5GB

10,390,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P2000 5GB

10,390,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng fullbox 100%

Bảo hành: 36 tháng

NVIDIA Quadro M4000 8GB

11,900,000₫

NVIDIA Quadro M4000 8GB

11,900,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro K5200 8GB

15,000,000₫

NVIDIA Quadro K5200 8GB

15,000,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 01 tháng (nâng bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro Pascal P4000 8GB

18,900,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P4000 8GB

18,900,000₫

Xuất xứ: Hàng Chính hãng mới 100% - Full Box

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mãi giảm giá thêm 500K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA P4000/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro K6000 12GB

23,900,000₫

NVIDIA Quadro K6000 12GB

23,900,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 800K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA K6000/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro M5000 8GB

26,000,000₫

NVIDIA Quadro M5000 8GB

26,000,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 500K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro Pascal P5000 16GB

49,900,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P5000 16GB

49,900,000₫

Xuất xứ: Hàng Chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium