Workstation>VGA

Workstation>VGA
Xem

NVIDIA Quadro Fermi 2000 1GB

990,000₫

NVIDIA Quadro Fermi 2000 1GB

990,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro K2000 2GB

2,800,000₫

NVIDIA Quadro K2000 2GB

2,800,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro 6000 6GB

4,800,000₫

NVIDIA Quadro 6000 6GB

4,800,000₫

Xuất sứ: Hàng likenew 99% / tháo máy workstation

Bảo hành: BAO TEST 01 TUẦN

NVIDIA Quadro K4000 3GB

4,800,000₫

NVIDIA Quadro K4000 3GB

4,800,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro K2200 4GB

5,200,000₫

NVIDIA Quadro K2200 4GB

5,200,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro K5000 4GB

7,300,000₫

NVIDIA Quadro K5000 4GB

7,300,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro K4200 4GB

7,300,000₫

NVIDIA Quadro K4200 4GB

7,300,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro Pascal P2000 5GB

10,390,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P2000 5GB

10,390,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng fullbox 100%

Bảo hành: 36 tháng

NVIDIA Quadro K5200 8GB

15,000,000₫

NVIDIA Quadro K5200 8GB

15,000,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 01 tháng (nâng bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro Pascal P4000 8GB

18,900,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P4000 8GB

18,900,000₫

Xuất xứ: Hàng Chính hãng mới 100%

Bảo hành: 12 tháng

NVIDIA Quadro Pascal P5000 16GB

49,900,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P5000 16GB

49,900,000₫

Xuất xứ: Hàng Chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium