Workstation>VGA

Workstation>VGA
Xem

NVIDIA Quadro Fermi 2000 1GB

600,000₫

NVIDIA Quadro Fermi 2000 1GB

600,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro K600 1GB

750,000₫

NVIDIA Quadro K600 1GB

750,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 200K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro K2000 2GB

1,900,000₫

NVIDIA Quadro K2000 2GB

1,900,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 200K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro K4000 3GB

2,950,000₫

NVIDIA Quadro K4000 3GB

2,950,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

 

NVIDIA Quadro K2200 4GB

3,250,000₫

NVIDIA Quadro K2200 4GB

3,250,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA K4000/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro P620 2GB

3,800,000₫

NVIDIA Quadro P620 2GB

3,800,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 100% 

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

NVIDIA Quadro K4200 4GB

4,000,000₫

NVIDIA Quadro K4200 4GB

4,000,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 400K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA K4200/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro K5000 4GB

4,200,000₫

NVIDIA Quadro K5000 4GB

4,200,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 400K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA K5000/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro 6000 6GB

4,800,000₫

NVIDIA Quadro 6000 6GB

4,800,000₫

Xuất sứ: Hàng likenew 99% / tháo máy workstation

Bảo hành: BAO TEST 01 TUẦN

NVIDIA Quadro M2000 4GB

5,900,000₫

NVIDIA Quadro M2000 4GB

5,900,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

- 35%

NVIDIA Quadro K5200 8GB

9,000,000₫
13,900,000₫

NVIDIA Quadro K5200 8GB

13,900,000₫ 9,000,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro Pascal P2000 5GB

10,590,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P2000 5GB

10,590,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng fullbox 100%

Bảo hành: 36 tháng

NVIDIA Quadro M4000 8GB

11,900,000₫

NVIDIA Quadro M4000 8GB

11,900,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 300K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro K6000 12GB

15,500,000₫

NVIDIA Quadro K6000 12GB

15,500,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng mới 99% / new pull tháo máy workstation

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 500K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA K6000/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro M5000 8GB

18,500,000₫

NVIDIA Quadro M5000 8GB

18,500,000₫

Xuất sứ: Hàng chính hãng new fullbox / new-pull theo máy

Bảo hành: 03 tháng (nâng thời gian bảo hành vui lòng liên hệ)

Khuyến mãi giảm giá thêm 500K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA /SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro Pascal P4000 8GB

17,900,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P4000 8GB

17,900,000₫

Xuất xứ: Hàng Chính hãng mới 100% - Full Box

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mãi giảm giá thêm 500K : khi mua máy tính hoặc combo 3 món (CPU/MAIN/VGA P4000/SSD Samsung...)

NVIDIA Quadro Pascal P5000 16GB

49,900,000₫

NVIDIA Quadro Pascal P5000 16GB

49,900,000₫

Xuất xứ: Hàng Chính hãng mới 100%

Bảo hành: 36 tháng

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium