Intel® Xeon® W-1290 10C/20T 3.2 - 5.2GHz 20MB Cache SK1200

13,890,000₫


Thiết yếu

Thông tin bổ sung

Các tùy chọn mở rộng

Thông số gói

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Default Boxed Large Boxed Medium