banner
0898.34.34.66 - 0909.08.7983
Quadro 5000 2.5GB
4.500.000đ
Quadro K2000 2GB
2.950.000đ 3.500.000đ
Quadro K4000 3GB
5.500.000đ 6.800.000đ
Quadro K5000 4GB
8.900.000đ 13.500.000đ
Quadro M4000 - 8GB
15.500.000đ 16.500.000đ
Quadro k5200 - 8GB
25.000.000đ 28.000.000đ
I7-6700 + MAXIMUS VIII HERO
25.800.000đ 26.440.000đ
DUAL XEON E5-2670 GIÁ RẺ
26.300.000đ 28.000.000đ
Core i7-6800K
8.400.000đ
Xeon E5-2670 V2
6.000.000đ
Xeon E5-2683 V3
Liên hệ
Xeon E5-2651 V2
4.490.000đ
Xeon E5-2696 V3
29.500.000đ
Xeon E5-2620 V4
8.600.000đ 9.500.000đ
Xeon E5-2680
3.800.000đ
Case inwin 707
2.490.000đ
Infinity Tesla
1.890.000đ
Infinity Revenge
2.750.000đ
MSI M270 MPOWER GAMING TITANIUM
7.200.000đ 8.600.000đ
MSI Z270 GAMING M7 LGA1151
6.200.000đ 6.800.000đ
ASUS GTX 950 OC 2GD Dual Fan
3.500.000đ 4.200.000đ
AORUS GOLD Gaming PC
33.000.000đ
GIGABYTE Z370M D3H
3.600.000đ
GIGABYTE Z370 HD3
3.960.000đ
Quadro 4000 2GB
3.000.000đ
Quadro 5000 2.5GB
4.500.000đ
Quadro K2000 2GB
2.950.000đ 3.500.000đ
Quadro K4000 3GB
5.500.000đ 6.800.000đ
Quadro K5000 4GB
8.900.000đ 13.500.000đ
Quadro M4000 - 8GB
15.500.000đ 16.500.000đ
Quadro k5200 - 8GB
25.000.000đ 28.000.000đ
Dual Xeon 2670
28.550.000đ
MSI Z370 TOMAHAWK
4.100.000đ
I7-6700 + MAXIMUS VIII HERO
25.800.000đ 26.440.000đ
DUAL XEON E5-2670 GIÁ RẺ
26.300.000đ 28.000.000đ
ASRock X370 Taichi
4.500.000đ 5.500.000đ
MSI B350M MORTAR
2.500.000đ
Core i7-5820K
7.400.000đ
Core i7-6800K
8.400.000đ
Xeon E5-2670 V2
6.000.000đ
Xeon E5-2683 V3
Liên hệ
Xeon E5-2651 V2
4.490.000đ
Xeon E5-2696 V2
11.000.000đ
Xeon E5-2696 V3
29.500.000đ
Xeon E5-2620 V4
8.600.000đ 9.500.000đ
Core i7-3970X Extreme 6 Core
5.900.000đ 9.500.000đ
Xeon E5-2680
3.800.000đ
Case inwin 707
2.490.000đ
inwin 303 - Black
2.450.000đ
Infinity Tesla
1.890.000đ
Infinity Revenge
2.750.000đ
Sama Vanguard 2
1.950.000đ
MSI M270 MPOWER GAMING TITANIUM
7.200.000đ 8.600.000đ
MSI Z270 GAMING M7 LGA1151
6.200.000đ 6.800.000đ
Gigabyte Z170X- Gaming GT - Skylake
5.900.000đ 6.900.000đ
Asus Z9PA-D8C (Dual CPU LGA 2011)
8.150.000đ 8.490.000đ
AORUS GOLD Gaming PC
33.000.000đ
Full Set X299
21.850.000đ 22.500.000đ
Combo Main + Ram + Chip socket 2066
23.500.000đ 26.000.000đ
WD BLue 1.0TB 1.200.000đ
Toshiba 1.0 TB 1.150.000đ
Toshiba 2.0 TB 1.650.000đ
Toshiba 3.0 TB 2.300.000đ
Aorus H5 RGB 1.890.000đ
Mouse MSI DS B1 450.000đ
Cougar 200M 400.000đ
I7-6700 + MAXIMUS VIII HERO 25.800.000đ 26.440.000đ
DUAL XEON E5-2670 GIÁ RẺ 26.300.000đ 28.000.000đ
Core i5-6600K 4.200.000đ
Core i7 - 6850k 9.800.000đ
ASRock X370 Taichi 4.500.000đ 5.500.000đ
Core i7-6800K 8.400.000đ
Xeon E5-2670 V2 6.000.000đ
Xeon E5-2683 V3 Liên hệ
Xeon E5-2651 V2 4.490.000đ
Xeon E5-2620 V4 8.600.000đ 9.500.000đ
Sama Vanguard 2 1.950.000đ
MSI M270 MPOWER GAMING TITANIUM 7.200.000đ 8.600.000đ
MSI Z270 GAMING M7 LGA1151 6.200.000đ 6.800.000đ
WD BLue 1.0TB
1.200.000đ
Toshiba 1.0 TB
1.150.000đ
Toshiba 2.0 TB
1.650.000đ
Toshiba 3.0 TB
2.300.000đ
ASUS GTX 950 OC 2GD Dual Fan
3.500.000đ 4.200.000đ
AORUS GOLD Gaming PC
33.000.000đ
Aorus H5 RGB
1.890.000đ
Mouse MSI DS B1
450.000đ
Cougar 200M
400.000đ
GIGABYTE Z370M D3H
3.600.000đ
GIGABYTE Z370 HD3
3.960.000đ
Dual Xeon 2670
28.550.000đ
Dual Xeon 2651
35.800.000đ
MSI Z370 TOMAHAWK
4.100.000đ
I7-6700 + MAXIMUS VIII HERO
25.800.000đ 26.440.000đ
DUAL XEON E5-2670 GIÁ RẺ
26.300.000đ 28.000.000đ
Xeon E3 - 1240 v5
5.200.000đ
Core i5-6600K
4.200.000đ
Core i7 - 6850k
9.800.000đ
ASRock X370 Taichi
4.500.000đ 5.500.000đ
MSI TOMAHAWK B350
3.200.000đ
MSI B350M MORTAR
2.500.000đ
ASUS MAXIMUS VIII HERO Socket 1151
3.790.000đ 4.800.000đ
Core i7-5820K
7.400.000đ
Core i7-6800K
8.400.000đ
Xeon E5-2670 V2
6.000.000đ
Xeon E5-2683 V3
Liên hệ
Xeon E5-2651 V2
4.490.000đ
Xeon E5-2696 V2
11.000.000đ
Xeon E5-2696 V3
29.500.000đ
Xeon E5-2620 V4
8.600.000đ 9.500.000đ
Xeon E5-2680
3.800.000đ
Infinity Tesla
1.890.000đ
Infinity Revenge
2.750.000đ
Sama Vanguard 2
1.950.000đ
MSI M270 MPOWER GAMING TITANIUM
7.200.000đ 8.600.000đ
MSI Z270 GAMING M7 LGA1151
6.200.000đ 6.800.000đ
Asus Z9PA-D8C (Dual CPU LGA 2011)
8.150.000đ 8.490.000đ
AORUS GOLD Gaming PC
33.000.000đ
Full Set X299
21.850.000đ 22.500.000đ
Combo Main + Ram + Chip socket 2066
23.500.000đ 26.000.000đ
DUAL XEON E5-2670 GIÁ RẺ 26.300.000đ 28.000.000đ
I7-6700 + MAXIMUS VIII HERO 25.800.000đ 26.440.000đ
HP M700 128GB 1.250.000đ
Core i7-3970X Extreme 6 Core 5.900.000đ 9.500.000đ
Segostep T5 Tempered Glass 1.999.999đ 2.550.000đ
WD BLue 2.0TB 1.700.000đ
ASRock X370 Taichi 4.500.000đ 5.500.000đ
Quadro 4000 2GB 3.000.000đ
Quadro K4000 3GB 5.500.000đ 6.800.000đ
Quadro K5000 4GB 8.900.000đ 13.500.000đ
Case inwin 707 2.490.000đ
Intel X79/X99/X299 12.800.000đ 14.000.000đ
Core i7-5820K 7.400.000đ
Xeon E5-2670 V2 6.000.000đ
MSI B150 Gaming M3 2.000.000đ 2.800.000đ
Quadro M4000 - 8GB 15.500.000đ 16.500.000đ
Asus Z9PA-D8C (Dual CPU LGA 2011) 8.150.000đ 8.490.000đ